top of page

S.S. Başka Bir Okul Mümkün Eğitim Kooperatifi olarak bizi daha iyi tanımanız için şimdiye kadar sıklıkla karşılaştığımız sorulardan ilham alarak bilgilendirici bir doküman hazırladık. Bakalım sen sorunun cevabını bulabilecek misin? 

Antalya Çocuk Köyü Okullarının hangi özellikleri onu “Başka Bir Okul” kılıyor?

 

Antalya Çocuk Köyü Okullarında verilen eğitim sisteminde neler yok?

 • Ödül - ceza ya da farklı olanı etiketleyerek  tek tipleştirici disipliner uygulamalar yok.

 • Oyun çağındaki çocukların dört duvar arasında sıralarda kısıtlanması yok.

 • En iyi ezber yapanın başarılı sayılması yok.

 • Çocuğun eğitim iletişiminde sadece dinleyici olarak kaldığı pasifize edildiği bir düzen  yok.

 • Fark katmak, reklam yapmak adına çocuklar üzerinde, ilgileri meraklarına bakılmadan akademik baskı oluşturmak yok.

 • Kantin yok.

 • Kar amacı gütmek yok.

Antalya Çocuk Köyü Okullarında peki neler var?

 • Eşlikçi pozisyonundaki öğretmenlerle her çocuğun biricikliğini kabul etmek var.

 • 5 dönüm bahçede doğayla iç içe, doğaya saygılı okul günleri var.

 • İlgi duyduğu, merak ettiği konunun araştırmasına, öğrenmesine teşvik eden, kendi öğrenmesini yaparak yaşayarak kendi gerçekleştirenin sahip olduğu bir başarı duygusu var.

 • Çocuğun sabah çemberinden itibaren dinlendiği, duyulduğu ve kendi okuluyla ilgili karar alma mekanizmasında yer aldığı demokratik, katılımcı bir düzen  var.

 • Kendi mutfağında beslenme düzenini  ekolojik bir bakış açısıyla gerçekleştirmek var.

 • Ebeveynlerin inisiyatifi ile kurulan eğitim kooperatifleri aracılığı ile açılırlar  ve temel amaç kar etmek değil, ekonomik dayanışmadır.

 

BBOM Okullarındaki öğretmenlerin özellikleri ve rolü nedir?

 

 • BBOM okullarında öğretmenlere eşlikçi denir. Çünkü BBOM  öğretmenleri, çocukların meraklarını takip ederek, çocuklara kendi öğrenme yollarını bulmaları için eşlik ederler.

 • Öğretmenler mesleki açıdan gelişmeye ve çocuklarla beraber öğrenmeye açıktır.

 • Öğretmenler çocuklara saygı duyar, onları birer birey olarak görür, çocukların farklılıklarını kabul eder.

 • Öğrenme ortamını çocuğun özelliklerine göre çocukla beraber düzenler.

 • Ödül ve ceza ile değil, kendi farkındalığını bulmasını sağlayarak öğrenmelerini hedefler.

 • BBOM okullarındaki öğretmenler Bodrum’daki BBOM Öğretmen Köyü'nde BBOM eğitim modelini uygulayabilmeleri için özel eğitimlerden geçerler. 

 

Antalya Çocuk Köyü Okulları diğer okullardan “Başka” ise, mezun olan çocuklar yeni okullarına uyum sağlamakta zorluk çeker mi?

 

 • Antalya Çocuk Köyü Okullarında, çocukların karşılaştıkları zorluklarla başa çıkabileceği sosyal, duygusal becerilerin gelişimine akademik başarı kadar önem verilmektedir.

 • Var olan BBOM okullarından mezun olan, ayrılıp devlet veya diğer özel okullara geçen çocuklar, BBOM okullarında aldıkları sorumluluk bilinci, öğrenme hevesi, özgüven, tüm canlılara saygılı olma, empati kurabilme ve işbirliği yapabilme gibi kazanımlar sayesinde sorun çözme becerilerinin, yetişkinlere kıyasla oldukça üst  seviyelerde olduğu gözlemlenmiştir.

 • Tabii ki bu konuda net bilgi sunmak için bilimsel çalışmalara ihtiyaç duyulsa da, şunu biliyoruz ki öz yeterliliği, öz güveni ve psikolojik dayanıklılığı yüksek çocuklar (BBOM okullarındaki eğitim, bu hedefi içeriyor) karşısına çıkan sorunları aşma konusunda büyük oranda başarılı olacaktır.

 

Antalya Çocuk Köyü Okullarında uygulanan eğitim programı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatı ile uyumlu mu?

Antalya Çocuk Köyü Okulları MEB’e bağlıdır ve MEB eğitim programını (müfredatını) takip etmektedir. Antalya Çocuk Köyü Okullarındaki çocuklar, MEB eğitim programlarında yer alan tüm kazanımlara sahip olurlar ancak bu kazanımlara sahip olurken kullanılan yöntem farklıdır.  Bu fark, eğitim ve öğretim yöntemlerinin, çocukların bireysel özelliklerine ve kendi kararlarına göre şekillenmesinde yatar. Çocuklar ilgi ve meraklarına göre, yaparak yaşayarak öğrenmeye yönlendirilirler.

Başka Bir Okul Mümkün (BBOM) Derneğinin geliştirdiği eğitim modeli, BBOM Eğitim Modeli olarak tanımlanıp, MEB’in eğitim hedefleri ile örtüşmektedir.  BBOM Derneği ve geliştirdiği eğitim modeli Eski Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk tarafından da ilgi görmüştür.  Buna bağlı olarak,  ‘Çocuklar İçin Önce Öğretmen’ projesi de, BBOM Derneği ve MEB tarafından ortaklaşa bir şekilde uygulanmaktadır.

 

Antalya Çocuk Köyü Okulları özel okul mu?

Evet, okulumuz Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ve Milli Eğitim Programını uygulayan fakat ticari amaç ve kaygı taşımayan bir özel okuldur.

 

Başka Bir Okul Mümkün (BBOM) fikri nasıl ortaya çıktı?

İstanbul’da 2009 yılında Türkiye’deki eğitim konusunda alternatif yaklaşımlar arayan bir grup aile, eğitimci ve gönüllü, bir araya gelip “Başka Bir Okul Mümkün” diyerek yola koyulmuştur. İlk adım olarak 2010 yılında Başka Bir Okul Mümkün Derneği İstanbul’da kurulmuştur. BBOM Derneği gönülleri ile ortak akıl ve emekle zenginleşen bir eğitim modeli geliştirmek üzere çalışmalara başlanmıştır.

 • Öğrenmeyi yaşamdan ayırmayan,

 • Çocuğun bireysel özelliklerini temel alan,

 •  Demokratik katılımla yönetilen,

 •  Ekolojik dengeye saygılı,

 •  Ticari kar amacı gütmeyen, ebeveyn inisiyatifli bir okul modelini gerçekleştirmek amacıyla yapılan çalışmalar sonrası BBOM Eğitim Modeli oluşturulmuştur.

BBOM Eğitim modeli  4 ana eksen üzerine dayanmaktadır. Alternatif Eğitim, Demokratik Yönetim,  Ekolojik Duruş ve Özgün Finansman

4 Eksene dair daha detaylı bilgiye derneğin web adresinden ulaşmanız mümkündür: www.baskabirokulmumkun.net.

BBOM Eğitim Modeliyle açılan başka okullar var mı?

İlk BBOM Kooperatifi Bodrum’da kuruldu ve diğer şehirlere yayılmaya başladı. Şimdilik açılan BBOM okulları;

BBOM evrenindeki bileşenler nerelerdir?

Başka Bir Okul Mümkün Derneği 

BBOM Öğretmen Köyü

Diğer BBOM Eğitim Kooperatifleri

BBOM Ankara Kooperatifi

BBOM Ayvalık Kooperatifi

BBOM Eskişehir Kooperatifi

BBOM İstanbul Kooperatifi

BBOM İzmir Kooperatifi

BBOM Kaş Kooperatifi

BBOM Antalya Kooperatifi

 

BBOM Antalya süreci nasıl başladı? Şimdiye kadar neler yapıldı? Hangi aşamadayız?

BBOM oluşumlarında doğru kişilerin, doğru zamanda, doğru yerde bir araya gelmesi son derece önemlidir. Her bölgenin kendine özgü yapısı, talepleri ve ihtiyaçları olduğundan kooperatiflerin kuruluşu ve okullaşma sürecinde yaşadıkları, farklılık gösterebilmektedir.

Antalya’da ilk kez 2014 yılında bir grup ebeveyn bir araya gelerek yaptığı çalışmaların, BBOM farkındalığının artmasında önemli bir rolü olmuştur.  Ardından 2016 yılında yine hareketlenen topluluk, 2018 Şubat ayında bir araya gelerek  BBOM Derneği ile toplantı ve bir BBOM okulu ziyareti gerçekleştirmiştir. Topluluk bu tarihten sonra düzenlediği panel,  tanıtımlar, aile eğitimleri, sosyal etkinlikler, sanat etkinlikleriyle ekibini büyütmüş ve aidiyet duygusu, güven, birlikte iş yapma kabiliyeti geliştirerek kooperatifleşme sürecini tamamlamıştır. 08.08.2019 tarihi itibariyle S.S. Antalya Başka Bir Okul Mümkün Eğitim Kooperatifi olarak kurumsal kimliğe geçiş yapmıştır (Ana sözleşme 22.08.2019 tarihli 9892 sayılı Türkiye Sicil Gazetesi).

Ekim 2020’de Döşemealtı’nda 5 dönüm arsa içerisinde ve yaklaşık 700 metrekare kapalı alanı olan şuan ki  muhteşem okul binası kiralanmıştır.  Pandemi süreci nedeniyle ağır aksak yürütebildiğimiz  zorlu  inşaat sürecinde, dayanışmamızın bağları güçlenmiş ve Haziran 2021’de anaokulu eğitimine  yaz okulu programı ile başlanmıştır. Eylül 2021’de açılan ilkokulumuzla yıllardır verilen emeğin karşılığını görmenin ve onca insanın hayalini gerçekleştirmiş olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. .

 

Antalya Çocuk Köyü Anaokulu ve İlkokulu ebeveyni olmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?

Çocuğunuzun Antalya Çocuk Köyü Anaokulu veya İlkokulunda eğitim görmesini istiyorsanız kooperatifimizin ortağı olmalısınız. Bunun öncesinde sizlere tavsiyemiz, çalışmalarımıza katılıp bizlerle tanışmanız, çocuğunuzun çocuklarımızla tanışıp kaynaşmasını sağlamanız. Sonrasını zaten sürekli yüz yüze konuşacağız…

Kooperatif ortakları ile yüz yüze tanışmak ve onlardan bilgi almak için belirli aralıklarla düzenleyeceğimiz tanışma buluşmalarını sosyal medyadan takip etmenizi öneririz. Telefonla bilgi almak için ise kooperatifimizin iletişim sorumluları ile irtibata geçebilirsiniz. (Ayşegül: +90 507 839 97 44 )

Kooperatifin işleyişine katkı sunmak, emek koymak özellikle bizim gibi bu işin başındaki kooperatifler için önem arz ediyor. Bu emek, üyelerin özelliklerine, ayırabileceği vakte göre değişkenlik gösterebilir. İhtiyaçlar dahilinde küçük veya büyük ayırt etmeden her türlü katkının bizim için çok değerli olduğunu bilmenizi isteriz.

BBOM Antalya topluluğuna neden katılmalıyım?

Cevabı, sizde :) Bizim burada olmamızın ana nedeni “Kaybolan Çocukluğun Telafisinin olmadığını” bilmemiz ve temelde o nedenle “Başka bir Okul Mümkün” olmalı arayışına girmemiz.

 

Kimimizin çocuğu çok sosyal, çok hareketli ve 40 dakika boyunca okul sırasında oturmak ona eziyetten başka bir şey olmayacak, kimimizin çocuğu dersteki heyecanıyla ilgisini ortaya koyacak bir noktayı sorguladığında dersi dağıtan, dikkatini veremeyen çocuk olarak susturulacak, kimimizin ki çok temkinli, aslında sahip olduğu başarma gücü ancak bir eşlikçinin desteğiyle ortaya çıkabilecekken diğer okullarda görünmez, söz dinleyen sessiz akıllı olarak nitelendirilecek diye buradayız.

Çoğumuz ilkokul çağındaki çocuğun 4 duvar arasında bir binada sabahtan akşama kadar akademik olarak baskılanması kaygısıyla buradayız. Nedeni ne olursa olsun, BBOM Antalya katılımcı ve barışçıl bir öğrenme topluluğudur ve topluluğun her üyesi farklı açıdan beslenerek ve diğerlerini besleyerek beraberce gelişir.

Okulda sınıf mevcudu nedir? Okul tam gün mü?

Antalya Çocuk Köyü Okullarında 15 kişi  kapasiteli sınıf mevcuduna sahip olup,  eğitim tam gündür.

 

Öğrenci servisiniz var mı?

 

Komisyon tarafından belirlenen şirketten servis hizmeti alınmaktadır. Güzergah için bizimle iletişim kurunuz.

bottom of page